پاسخ وزارت کار به اصلاحات بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش ایرنا؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: لازم است اصلاحات کمی و پارامتریک در قانون تامین اجتماعی به منظور تثبیت و توانمندسازی صندوق های بیمه ای و در مصلحت اندیشی و تغییر مولفه های لازم و ضروری انجام شود تا امروز و فردا می توان به ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران ادامه داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به دو گزارش سازمان کار ایران درباره برنامه دولت برای بازنشستگان در برنامه هفتم اعلام کرد:

1- در مورد ادعای مطرح شده در گزارش این روزنامه با عنوان اصلاحات بازنشستگی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد بحران در جامعه، ذکر این نکته به گفته بسیاری از کارشناسان برای انجام کمی و کیفی ضروری است. اصلاحات پارامتریک در قانون بیمه به منظور تثبیت و توانمندسازی صندوق ها، بیمه و نسبت و تغییرات مولفه های مختلف از جمله میانگین سن امید به زندگی و … لازم و ضروری به نظر می رسد اطمینان از امکان تداوم ارائه. خدمات امروز و فردا به بیمه شدگان و مستمری بگیران و دولت سیزدهم نیز این آسیب را تشخیص داده و در صدد رفع آن است. اما تا تصویب نهایی لایحه برنامه هفتم که یقیناً در جریان بررسی و تصویب آن از نظرات کارشناسان تخصصی بیمه این سازمان استفاده خواهد شد، این سازمان هیچ گونه ورودی در زمینه اظهارنظر عمومی نسبت به این لایحه و مفاد آن نخواهد داشت.

2- طبق بند (ب) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، «سازمان تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان را طبق قوانین مربوطه تعدیل می کند. در حین اجرای قانون». لذا طبق قانون فوق الذکر مرحله اول سهمیه بندی از اول مرداد ماه 1399 و مرحله دوم سهمیه بندی از اول فروردین 1400 اجرا شد.

در این میان، با توجه به اینکه نحوه اعمال تناسب در قانون مذکور مشخص نشده و آیین نامه اجرایی در این خصوص صادر نشده است، با حضور نمایندگان کانون های بازنشستگی سراسر کشور، بر اساس میزان بودجه اختصاص یافته به این موضوع. با رعایت اصول محاسبه بیمه و بر اساس دو شاخص مدت پرداخت حق بیمه و میزان حقوق مشمول کسر حق بیمه، سناریوی تناسب تدوین شد.

در سال جاری در ارتباط با پیگیری مستمری بگیران افتخاری و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مشترک با نمایندگان کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و مراکز بازنشستگی سراسر کشور و همچنین در اجرای تصویب بند (1) یکصد و ششمین جلسه عادی مورخ 18 اردیبهشت 1402 هیأت امنای محترم این سازمان و برای تکمیل مرحله دوم تناسب حقوق مستمری بگیران، مبلغ «به تناسب 25 مابقی». درصد ترمیم تراز نسبت به لحظه تأسیس» با اعمال افزایش ماده (96) قانون تأمین اجتماعی سال 1402 به مستمری کلیه مشمولان اضافه و از ابتدای سال پرداخت می شود. ..

پاسخ وزارت کار به اصلاحات بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top