مجله اینترنتی

خبرهای روز دنیای آنلاین

پرسشنامه بازاریابی چابک – پارس مدیر


دانلود پرسشنامه بازاریابی چابک (چابکی بازاریابی) با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

منبع: استاندارد

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای

ابعاد: بازاریابی تعاملی، داخلی و خارجی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی انعطاف پذیر

تعریف مفهومیبازاریابی چابک یک استراتژی سازمانی موثر با استفاده از تیم های متقابل برای ارائه ارزش به مشتری نهایی است. به طور کلی، چابکی بازاریابی یک رویکرد تاکتیکی برای بازاریابی است که در آن تیم های سازمانی فرصت های ارزشمند بازار را شناسایی کرده و تلاش خود را بر روی آنها متمرکز می کنند.

بازاریابی چابک فرآیند یافتن، ارزیابی و اجرای مجموعه ای از پروژه های متمرکز مرتبط با بازاریابی برای یک سازمان است. اصطلاح چابک در دنیای توسعه و طراحی نرم افزار بسیار استفاده می شود. تیم توسعه اهداف توسعه خود را در یک چارچوب زمانی مشخص تعیین می کند. سپس هر یک از اعضای تیم بر روی چندین موضوع تمرکز می کنند. در پایان زمان و در پایان پروژه، بررسی برای ارزیابی معیارها انجام می شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی چابک از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 3 سازه اصلی و 19 گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد. این پرسشنامه از سه بعد «بازاریابی تعاملی»، «بازاریابی خارجی» و «بازاریابی داخلی» تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید:  اسرائیل در آتش/ خودروها در تل‌آویو دود شد+ فیلم

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون معناداری نتایج استفاده کرد.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه بازاریابی چابک – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top