پله قیمت شاهین در حد نیم میلیارد است


مدل

یکشنبه

امروز


پراید 151

265 میلیون تومان

265 میلیون تومان


تیبا

320 میلیون تومان

320 میلیون تومان


تیبا 2

330 میلیون تومان

330 میلیون تومان


ساینا

325 میلیون تومان

325 میلیون تومان


دنده سریع

330 میلیون تومان

330 میلیون تومان


سریع آر

335 میلیون تومان

335 میلیون تومان


خودکار Quick Plus

390 میلیون تومان

390 میلیون تومان


سیتروئن C3

دو میلیارد و 200 میلیون تومان

دو میلیارد و 200 میلیون تومان


چانگان CS35

یک میلیارد و 200 میلیون تومان

یک میلیارد و 200 میلیون تومان


وانت زامیاد

550 میلیون تومان

550 میلیون تومان


کیا سراتو 2000 مونتاژ

دو میلیارد تومان

دو میلیارد تومان


آره

یک میلیارد و 90 میلیون تومان

یک میلیارد و 90 میلیون تومان


شاهین جی

535 میلیون تومان

535 میلیون تومان


پله قیمت شاهین در حد نیم میلیارد است

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top