پیش بینی خروج بازار خودرو از افزایش قیمت

به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط ​​بین 5 تا 20 میلیون تومان و خودروهای مونتاژی به طور متوسط ​​30 تا 100 میلیون تومان کاهش یافت.

فعالان بازار معتقدند در صورت واردات و عرضه خودروهای فرسوده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج خواهد شد.

جدول زیر قیمت خودروهای اصلی داخلی را در مقایسه با ماه جولای نشان می دهد.

جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور را نسبت به تیرماه نشان می دهد.

پیش بینی خروج بازار خودرو از افزایش قیمت

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top