چمران: واگن های زن و مرد مترو باید از هم جدا شوند!


مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بر رعایت حجاب در مترو تاکید کرد.
چمران: واگن های زن و مرد مترو باید از هم جدا شوند!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top