چهار ماه برای مبارزه با پولشویی

به گزارش کسب کار نیوز، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت ها را برای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی ساماندهی کنند.

رئیس این مرکز طی بخشنامه ای به کلیه موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا زیرساخت ها و سامانه های نرم افزاری خود را ساماندهی و به روز کنند تا محدودیت های اعلام شده از سوی مرکز اطلاعات مالی مربوط به افراد مشکوک به پولشویی را اعمال کنند. طبق ماده 83 تا 85 آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی.

وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی هماهنگی ها و به روز رسانی ها باید با معاونت هماهنگی فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود.

هانی هدف از این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورتی که موسسات مالی و اعتباری در این زمینه اقدام مناسبی انجام ندهند. طبق تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

چهار ماه برای مبارزه با پولشویی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top