کدام بانک ها بیشترین کفایت سرمایه را دارند؟

به گزارش کاربهار نیوز؛ سوال این است که کدام بانک ها کفایت سرمایه بالای 8 درصد دارند و طبق استاندارد کار می کنند؟
گزارش ها حاکی از آن است که بانک خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه 14 درصد، بانک کاربهار با نسبت کفایت سرمایه 13 درصد، بانک پاسارگاد با نسبت کفایت سرمایه 10 درصد، بانک سامان با نسبت کفایت سرمایه 10 درصد، بانک ملت. با نسبت کفایت سرمایه 9 درصد و بانک سینا با نسبت کفایت سرمایه 8 درصد بیشترین نسبت کفایت سرمایه را در بین بانک ها دارند.
این در حالی است که بانک های گردشگری، ملت ها، پارسیان، ملی، شهر، تجربه طاف، ایران زمین، دی، آینده و سرمایه دارای کفایت سرمایه منفی هستند.

این در حالی است که بخشی از تورم در کشور توسط بانک هایی تولید می شود که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است.

بر این اساس بانک سرمایه دارای کفایت سرمایه منفی در حدود 365 درصد است.

این روزها در فضای رسانه ای صحبت از ادغام یا انحلال بانک های نتراز به گوش می رسد و این در حالی است که نام چهار بانک سرمایه، آینده، دی و ایران زمین بیش از سایرین به گوش می رسد.

کدام بانک ها بیشترین کفایت سرمایه را دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top