کدام شرکت ها باید فاکتور الکترونیکی صادر می کردند؟

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز در جلسه استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره یک فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های تجاری و نظام مودیان با ماده 1 این قانون. این لایحه با 158 رای موافق، 3 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده مردم حاضر در سالن پذیرفته شد.

بر اساس ماده 1 این لایحه؛ تعهد مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی بر اساس قانون پایانه های تجاری و سامانه مودیان به ترتیب زیر انجام می شود:

1- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص حقوقی مشمول ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1 مهر 1402

2- سایر اشخاص از اول ژانویه 1402.

تاریخ های مندرج در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر بوده و در صورت تخلف از رعایت آنها، متخلفین طبق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.

سازمان برنامه ـ بودجه کشور موظف است به منظور رعایت شرایط مقرر در این ماده، به ازای هر ماه تاخیر، پنج درصد (5%) نسبت به مفاد هر یک از بندهای (1) و (2) پرداخت کند. ) این ماده و کاهش سقف پنجاه درصد (50%) منابع انحصاری سازمان در امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 12/3/1366. با اصلاحات و الحاقات بعدی آن. زمانی که سازمان مالیاتی کشور با تایید وزیر اقتصاد و دارایی، امکان صدور و ارسال الکترونیکی صورتحساب را به همه مودیان بدهد، نرخ های کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد.

همچنین نمایندگان مردم در ادامه ماده 2 لایحه مورد بحث را بررسی و با 159 رای موافق، 8 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده مردم حاضر به تصویب رساندند.

به موجب ماده 2 لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1403 می تواند تا صد درصد (100%) جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه های فروشگاه ها و سامانه مودیان را طبق ماده (191) قانون بخشودگی بخشد. قانون مالیات های مستقیم

نمایندگان مردم در مجلس ماده 3 این لایحه را با 173 رای موافق، 3 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده مردم حاضر به تصویب رساندند.

در ماده 3 نیز آمده است؛ تا پایان سال 1403 صورتحساب هایی که در نظام مالیاتی صادر نمی شد پذیرفته می شد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در این مدت با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره نسبت به تنظیم اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام نماید. مؤدی پس از پایان هر دوره یک ماه فرصت دارد نسبت به تکمیل اظهارنامه ارسالی سازمان و استرداد آن از طریق سامانه مودیان، خرید و فروش هایی را که صورتحساب آنها صادر نشده است، در سامانه مودیان ثبت کند. صورتحساب های الکترونیکی مطابق ماده (9) قانون پایانه های تجاری و سامانه مودیان تایید شده و قابل رسیدگی نمی باشد.

کدام شرکت ها باید فاکتور الکترونیکی صادر می کردند؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top