کمپین صد هزار امضایی برای آزادی معلمان زندانی


شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان پس از تکمیل جمع آوری امضاء برای آزادی معلمان خطاب به قوه قضائیه، کمپین 100 هزار امضایی را راه اندازی کرد. در اطلاعیه این کمپین آمده است: پس از جمع آوری امضا برای نامه به رئیس قوه قضائیه، بسیاری از معلمان با تماس یا پیامک درخواست امضای نامه (…)

نوشته شده توسط کمپین صد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی برای اولین بار در موسسه آموزش عالی تروت آفرینان پارس. به نظر می رسد.

کمپین صد هزار امضایی برای آزادی معلمان زندانی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top