گرانی مواد اولیه و کمبود نقدینگی / عمده ترین موانع تولید در ایران چه سابقه ای دارد؟


به گزارش اقتصاد نیوز، پیمان مولوی به روزنامه همیهن توضیح داد: تورم به معنای تضعیف سرمایه در گردش است و تضعیف قدرت تامین سرمایه در گردش به معنای کاهش مواد اولیه در صنایع است.

این مصاحبه را بخوانید:

* به نظر شما دلیل اصلی کاهش مواد اولیه در بنگاه های صنعتی در اسفند ماه چیست؟

واقعیت این است که وقتی از تورم صحبت می کنیم، ناخودآگاه از تضعیف عرضه سرمایه در گردش صحبت می کنیم. این اولین نکته ای است که باید به آن توجه شود، زیرا کاهش سرمایه در گردش منجر به کمبود مواد اولیه می شود.

آیا این تنها دلیل است؟

خود تورم به این معناست که ما در مورد چیزی صحبت می کنیم که برای همه اتفاق می افتد. با کوچکتر شدن توده های مردم و کاهش دسترسی آنها به منابع، بخش خصوصی نیز به سمت تورم کشیده می شود.

همچنین طولانی شدن چرخه های کاری از دیگر رویدادهایی است که بر اقتصاد و بخش خصوصی تأثیر منفی می گذارد. حتی شرکت های سهامی بین 20 تا 30 درصد زمان بیشتری را در این چرخه صرف می کنند، زیرا هر چه چرخه بزرگتر باشد، زمان صرف شده برای آن طولانی تر است.

سپس نیاز به سرمایه در گردش افزایش می یابد. از طرفی تزریق منابع به سیستم کشور کند شده است و این یک چرخه ایجاد می کند و راه حل این است که اگر بخواهیم سیاست انقباضی را در حوزه پولی ادامه دهیم اما حداقل شرکت ها را دست نخورده نگه داریم. از نظر توزیع منابع باید از استاندارد مناسب استفاده کنیم. ما می توانیم از منابع مبتنی بر بلاک چین استفاده کنیم و اگر این فرآیند را فعال کنیم، خواهیم دید که فعال اقتصادی به منابع مالی دسترسی دارد و منابع در جای خود استفاده می شود.

آیا این بدان معناست که تخصیص منابع زیاد به بنگاه های اقتصادی اشتباه است؟ چگونه سرمایه در گردش خود را تعمیر کنیم؟

بسیاری از منابعی که برای تامین مالی شرکت‌ها استفاده می‌شوند، می‌توانند در جاهای دیگر استفاده شوند و اگر سیاست‌گذار بتواند امکان تامین مالی و هدف‌گیری شرکت‌ها را بر اساس فرآیندهای مدرن و نه سنتی باز کند، شرکت‌ها منابع کافی برای سرمایه در گردش خود خواهند داشت می توان از منابع کشور در جاهای دیگر استفاده کرد و هزینه فرصت آنچنان زیاد نخواهد بود.

البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که سیاست وزارت حراست و بانک مرکزی فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و صدور مجوز را بر فعالان اقتصادی تحمیل می کند که خود باعث افزایش هزینه های تامین سرمایه در گردش خواهد شد.

گرانی مواد اولیه و کمبود نقدینگی / عمده ترین موانع تولید در ایران چه سابقه ای دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top