1000 میلیارد تومان به عنوان پاداش معلمان بازنشسته در نظر گرفته شد

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به نقل از دنیای اقتصاد; «رضامراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش در آئین تجلیل از مردم سرافراز آموزش و پرورش خطاب به فرهنگیان بازنشسته گفت: خوشا به حال شما که با سربلندی رسالت خود را به پایان رساندید و این رسالت را به دیگران واگذار کردید. مشاغل در جامعه بسیار زیاد است، اما خداوند ما را به معلمی مقرر کرده است و این برای همه اتفاق نمی افتد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما نسبت به مستمری بگیران تعهداتی داریم که باید برای انجام آن تلاش کنیم، اظهار داشت: دستور داده ام که امسال هیچکس بازنشسته نشود مگر اینکه بخواهد بازنشسته شود و این دو دلیل دارد. اولاً نیاز به وجود و ظرفیت مستمری بگیران داشتیم و ثانیاً روال بر هم می خورد و می گفتند ما می رویم و ما – نرو.

وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه بند آمده است که اگر فردی به سن بازنشستگی برسد، دولت موظف است فوراً پاداش را به او پرداخت کند، اما می تواند 5 سال بماند و در آموزش و پرورش خدمت کند. این اقدام در آموزش و پرورش ایده خوبی است زیرا سن بازنشستگی در آموزش و پرورش حدود 50 سال است.

صحرایی با بیان اینکه متأسفانه معلمان در اوج بازنشستگی بازنشسته می شوند، افزود: امسال با کمک قانون مدیریت وظیفه عمومی به استان ها حق ابقای معلم در صورت نیاز داده شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که قانون آن به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شده این است که معلمان بازنشسته می توانند به مؤسسات آموزشی مراجعه کنند و قانونی وضع کنند که بتوانند مؤسسات آموزشی خود را داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه صدور احکام 1401 مستمری بگیر با اعمال پاداش و رتبه بندی تا چند هفته آینده تکمیل می شود، گفت: این کار حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اعطا شد.

1000 میلیارد تومان به عنوان پاداش معلمان بازنشسته در نظر گرفته شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top